Anémia, chudokrvnosť

Nepríjemnosť v krvnom riečišti…

Anémia (tiež málokrvnosť) je zníženie koncentrácie nosičov kyslíka 02, teda hemoglobínu Hb a erytrocitov Er v objemovej jednotke krvi pod hodnoty zistené ako normálne v určitom veku a anemia-1399_jpg_290x600_q85podľa pohlavia. Pre funkciu tkanív a orgánov je rozhodujúce množstvo kyslíka, ktoré difunduje z kapilár do tkaniva. Toto množstvo závisí predovšetkým od aktuálnej koncentrácie Hb v krvi pritekajúcej ku tkanivám. Pri zníženej koncentrácii Hb v krvi sa organizmus usiluje zabezpečiť potrebnú dávku kyslka tkanivám kompenzačnými mechanizmami.

Hraničné hodnoty Hb

  • u detí – 1 až 6 ročných – 110 g/l
  • u detí 6 – 14 ročných – 120 g/l
  • u mužov – 130 g/l
  • u negravidných žien – 120 g/l
  • u gravidných žien – 110 g/l.

Pokles koncentrácie Hb pod tieto hodnoty treba pokladať za anémiu.

Patogenéza

Patogenéza sa vysvetľuje porušením rovnováhy medzi produkciou a deštrukciou, presnejšie – stratou Er a Hb. Nepoškodená kostná dreň kompenzuje zvýšenou produkciou straty Er, ale len po určitú hranicu. Ak sú straty Er väčšie ako ich produkcia, prejavia sa príznaky anémie. Krvotvorba sa môže narušiť ak poškodením kostnej drene toxickým, alebo infekčným agensom, prípadne radiáciou.
Anémia nie je samostatná nozologická jednotka, ale symptóm pri najrôznejšom celkovom systémovom alebo orgánovom ochorení. Klinické prejavy pri anémii môžu byť prejavom samotnej anémie, ale aj iného základného ochorenia. Závažnosť ťažkostí závisí od:

  • stupňa anémie
  • rýchlosti nástupu
  • veku pacienta.

Symptomatológia

Prejavy sú najmä slabosť, malátnosť, ospalosť, svalová slabosť, dýchavičnosť, palpitácia (búšenie srdca), tachykardia (zrýchlená činnosť srdca), únava aj subfebrility (zvýšená teplota), najnápadnejší a najcharakteristickejší príznak je bledosť – týka sa všetkých tkanív, orgánov – najspoľahlivejšie sa hodnotí na spojivkách a nechtových lôžkach, pre určité typy anémie je charakteristický odtieň bledosti, pri sideropenickej anémii – alabastrová, perleťovobiela bledosť, pri chloróze (dospievajúce dievčatá) – s odtieňom do zelena, pri akútnom krvácaní – mŕtvolne biela bledosť, pri akútnej leukémii – popolavá farba, pri pernicióznej (zhubnej, nevyliečiteľnej) anémii – citrónovožltý odtieň. Všímame si vždy jazyk. Pri megaloblastickej (veľké Er) anémii býva jazyk červený ako surové mäso, alebo lesklý, vyhladený a lesklý s pocitom pálenia. Aj pri sideropenickej anémii sliznica jazyka atrofuje a vyskytujú sa ragády v ústnych kútikoch (tie sa objavujú aj u detí s malnutríciou). Na nechtoch – bledosť lôžka, trofické zmeny, lomivosť, pozdĺžne ryhovanie, stenčenie.

Výskyt anémie

Závisí nielen od klimatických a rasových faktorov, ale skôr od ekonomicko – sociálnej situácie obyvateľstva, od kvantity a kvality výživy, aj od epidemiologických faktorov. Dôležitým faktorom pri vzniku anémie sú nesprávne stravovacie návyky, prípadne aj náboženské obmedzenia (India). Vplyv zamestnania je dokázaný len u pracujúcich v rizikových prevádzkach, v prostredí chemikálií účinkujúcich myelotoxicky (zhubne na miechu) alebo v ionizujúcom prostredí, najmä ak sa nedodržiavajú hygienické a preventívne opatrenia. Anémia sa častejšie vyskytuje u žien vo fertilnom (plodnom) veku – dôsledok straty krviniek a železa v období menštruačného cyklu, aj v gravidite, pri pôrodoch a v období laktácie. Aj estrogény účinkujú na krvotvorbu tlmivo.
Po klimaxe sa rozdiely vo výskyte anémie vyrovnávajú.

Balíček odporučených prípravkov proti anémii

Krvnú tvorbu podporí tiež Dúhový elixír Fructavit, ktorý dodá naviac chýbajúce vitamíny a minerálne látky. Pre ženy s pretrvávajúcou príliš silnou menštruáciou odporúčame elixír Feminan.