Alzheimerova choroba – ACH

Nebojte sa…, bojujte!

Alzheimerova choroba (ACH) sa nazýva tiež aj choroba „predčasného starnutia”. ACH je najrozšírenejšia forma senilnej (stareckej) demencie v USA a EU. Súvisí s včasným prejavom degeneratívnych zmien mozgových a nervových buniek. Pacientov intelekt, osobnosť a telesný stav chátrajú podobným spôsobom ako pri normálnom procese stárnutia. Patrí do skupiny alzheimerova-choroba-1432_jpg_290x600_q85piatich základných ochorení vedúcich k smrti. Výskyt narastá s vekom a má chronicko – progresívny priebeh. Vo vyššom veku sú ženy ohrozenejšie ako muži.

Vznik a podoby Alzheimerovej choroby

Ranná forma – postihuje ľudí do veku 60. rokov, prebieha 6 až 8 rokov; neskorá forma – postihuje starších ako 60 rokov a jej priebeh je dlhší (často viac ako 10 rokov).
Rizikové faktory sú nesprávny životný štýl, nedostatok cholínu a ďalšie zložky B komplexu, znečistené životné prostredie, poranenia hlavy, fajčenie cigariet, zvýšená koncentrácia alkoholu v tele.

Prvá fáza ACH – príznaky sú „výhovorky“ na proces starnutia, stres, depresie, povahová zmena človeka. Prestáva sa zaujímať o prácu, koníčky, objavuje sa podozrievavosť. V druhom roku prepuknutia Alzheimerovej choroby sa zhorší pamäť = toto je základný znak Alzheimerovej choroby, prejaví sa strata schopnosti pamätať si nedávne udalosti (čo večeral, odkiaľ docestoval, zvýrazňovanie týchto znakov), chorý sa môže túlať po nociach.

Stredná fáza ACH – príznaky sú najmä prestávanie chápania nových informácií, chorý sa stratí sa v doteraz známom prostredí, má čiastočne porušenú staropamäť, žiada o pomoc pri rutinných činnostiach dennej potreby (umývanie, česanie, jedenie) a neskôr pristúpi časopriestorová dezorientácia.

Pokročilá fáza ACH – príznaky – postihnutý prestáva chodiť, je pripútaný na lôžko, prestáva vykonávať bežné činnosti, neudrží stolicu a moč (je inkontinentný), úplná strata staropamäti a novopamäti, zhorší sa prehĺtanie, zvyšuje sa riziko komplikácií (podvýživa, dehydratácia, zápal pľúc, odležaniny…).

Stanovenie diagnózy ACH sa uskutočňuje na základe neurologického a psychologického vyšetrenia. Diagnostika a liečba patrí do rúk odborného lekára – neurológa a psychiatra. Úspešnosť liečby je priamo závislá od včasnej a presnej diagnózy. Terapia ACH musí byť zásadne komplexná!!! Zásadná a bázická liečba medikamentmi pod dohľadom lekárov.

Objednajte si balíček prípravkov na pomoc v boji s Alzheimerovou chorobou

Vhodné terapiu doplniť o Dúhový elixír Fructavit s vysokým obsahom prírodných antioxidantov.

Ku tejto diagnóze sa úzko viaže článok o vplyve vitamínu B komplex, ktorý dávam na vedomie.