Alergie

Nepríjemnosť na vlastnej koži, celom dýchacom systéme, črevnom systéme, alebo je to o imunitnom systéme…

Imunitný systém – je to difúzny orgán s hmotnosťou asi 1000 g; bunky (bb) imunitného systému sú sústredené v primárnych a sekundárnych lymfatických orgánoch a ústredné bb. IS sú lymfocity – cirkulujú vo veľkom množstve v krvnom a lymfatickom obehu. Sú schopné prenikať z kapilár do extravaskulárneho priestoru.alergie-1447_jpg_290x600_q85
Môžu sa vyskytovať na ktoromkoľvek mieste tela, preto prakticky všade môže vzniknúť miestna imunitná reakcia, po ktorej často nasleduje celková reakcia.

Imunitné reakcie poškodzujúce tkanivá

Nazývajú sa alergické alebo reakcie z precitlivenosti – hypersenzitivity. Precitlivený organizmus odpovedá neprimerane na niektoré antigény (alergény).
Ide o imunitné procesy, ktoré prebiehajú i za normálnych okolností u zdravých jednotlivcov, ale iba za určitých okolností, alebo u disponovaných ľudí majú patogenetické dôsledky. Delíme ich na 6 typov (len I. a IV. typ spôsobujú alergické ochorenie – klasickú alergiu):

 1. anafylaktická reakcia (včasný typ precitlivenosti, reagínový typ)
 2. cytotoxická reakcia (humorálne (týkajúce sa telesných štiav) protilátky)
 3. tvorba imunokomplexov
 4. reakcie sprostredkované BB (T- bunky, oneskorený typ precitlivenosti)
 5. tvorba stimulujúcich (blokujúcich) protilátok(funkčne interferujúci typ)
 6. od protilátok závislá bb sprostredkovaná cytotoxickosť (K- bunky, ADCC – antibody dependent cellular cytotoxicity)

Včasný typ precitlivelosti

Ide o imunologickú precitlivenosť na antigény, ktoré vyvolávajú reakciu tkanív v priebehu niekoľkých minút. Takáto reakcia môže vzniknúť u ktoréhokoľvek jednotlivca – anafylaxia, alebo u niektorých disponovaných jedincov – atopia. Reakcia vzniká, keď sa v nadmernom množstve vytvoria homocytotropné pl (reagíny). Ak do organizmu opäť vnikne antigén, na podnet ktorého sa vytvorili a dostane sa s nimi do kontaktu, spustí sa reakcia. V bunke sa tým spustíenzýmovo sprostredkovaný proces, ktorého výsledkom je uvolnenie bioaktívnych látok –mediátorov alergickej reakcie (histamín, sérotonín, bradykinín, pomaly reagujúca látka anafylaxie SRS – A).

Miestna reakcia

Účinok alergénu je miestny, vznikajú mierne anafylaktické prejavy.

Celková reakcia

Vznikajú ťažké celkové prejavy, najťažšia forma je anafylaktický šok, ktorý môže byť fatálny.
Choroby, ktoré môžu byť vyvolané anafylaktickým (atopickým) mechanizmom sú bronchiálna asthma, alergická nádcha, gastrointestinálna alergia, atopická dermatitída, urtikária a Quinckeho edém, anafylaxia a sérová choroba, migréna, alergia na uštipnutie hmyzom, alergia na lieky… Špecifická precitlivelosť sa zistí vhodnými laboratórnymi testmi a kožnými testmi a ostatné laboratórne nálezy súvisia s orgánovým postihnutím.

Liečba

 1. vylúčiť expozíciu alergénom;
 2. liečebne sa využívajú antihistaminiká, sympatikomimetiká, novšie antialergiká (Intal, Zaditen), kortikosteroidy;
 3. usilujeme sa docieliť hyposenzibilizáciu podávaním malých, postupne sa zvyšujúcich dávok alergénu.

Reakcia sprostredkovaná bunkami – IV. Typ IR
Vzniká na podnet niektorých antigénov a charakterizuje ju priama reakcia senzibilizovaných lymfocytov s antigénom.

Tento typ reakcie vzniká najmä proti tým infekčným agensom, ktoré parazitujú intracelulárne:

 1. vírusy – osýpok, ovčích kiahní, herpesu
 2. baktérie – mykobaktérium tuberkulózy, brucela, Haemophilus pertussis a pri syfilise

Tento typ reakcie sa uplatňuje aj pri primárnej akútnej rejekcii transplantátu a pri niektorých typoch kontaktnej alergie.

Reakciu sprostredkujú špecificky senzibilizované T-lymfocyty (pomocné a cytotoxické), od začiatku sa uplatňujú biologicky aktívne látky lymfokíny, uvoľňované z LY po ich kontakte s antigénmi. IV.typ IR sa môže prejavovať lokálne aj celkovo. Miestna reakcia – v priebehu 6 až 8 h vznikne sčervenanie kože, ktoré sa rozširuje a maximum dosiahne v priebehu 24 až 48 h, môže vzniknúť aj centrálna nekróza, ktorá sa hojí jazvou a celková reakcia – (AG je v obehu) sa prejaví teplotou, celkovou slabosťou, bolesťami kĺbov a svalov, zníženým počtom LY a MO. V laboratórnom obraze zistíme vystupňovanú aktivitu T – bb. LY, testami, ktoré využívajú cytotoxickú aktivitu môžeme dokázať blastickú transformáciu LY a dôkaz lymfokínov (napr. testom inhibície migrácie LE), ostatné laboratórne a pomocné vyšetrenia nás informujú o základnom ochorení. Potláčanie nežiadúcej imunitnej reakcie a jej dôsledkov a liečba základného ochorenia.

Prevencia

Prevencia je zameraná najmä na posilňovaní imunitného systému. Rozumné zabezpečiť dobré trávenie a tým minimalzovať toxické metabolity, udržiavať vhodné bakteriálne prostredie v čreve, zabezpečiť dostatok stavebných látok a mikronutrientov.

Balíček odporučených prípravkov na alergie

Alternatívne je možná aplikácia Dúhových elixírov v odporučenom poradí FungilenDetoxilenFructavit. Kombináciu je rozumné podľa potreby kedykoľvek zopakovať.

Vhodná je aj aplikácia vyšetrenia protilátok alternatívnym postupom na potravinovú intoleranciu testovacím setom Food Detective.