Diagnózy, alternatívne terapie a ich liečivky

Vážení klienti,

inšpirácia, ktorá má základ vo Vašej vysokej návštevnosti stránok spoločnosti (a propo –ďakujem), Vašich námetoch, návrhoch a pripomienkach – sa stala podnetom rozšírenia služby pre Vás.

V čom je ponuka stránok novinkou?

Mnohí z Vás neboli len zvedaví návštevníci, ale aj aktívni konzultanti. Najviac otázok sa prirodzene týkalo spresňovania aplikácii, hľadanie synergických účinkov (spolupôsobiacich, zvýrazňujúcich) a najmä vytváranie „balíčkov“ na aplikáciu ku známej (potvrdenej) diagnóze. Oslovil som preto viacero odborníkov, vrátane lekárov s jednoduchou otázkou „…ktoré produkty z našej ponuky je rozumné odporučiť ku jednotlivým diagnózam na podporu terapie…?“ Prirodzene, že som súčasne študoval internet a aj odbornú literatúru. Spravidla ponuka v balíčkoch je na jednu dávku, samozrejme nečakajte, že prípravky ihneď „zaberú“, je ale na Vás, ako sa rozhodnete, výsledky sa dostavia v dlhodobom horizonte (minimálne 3 až 6 mesiacov). Prípravky v balíčku sú cenovo zvýhodnené!

Čím sú teda stránky zaujímavé?

V prvom rade sa opieram o skutočnosť, že ste pod lekárskym dohľadom, máte lekárom objektívne stanovenú diagnózu a svoje rozhodnutie urobiť aj alternatívne riešenie, ste ošetrujúcemu lekárovioznámili.

0dporučený postup:

 • Zvolíte si diagnózu.
 • Na konci popisu je “balíček” odporučených prípravkov, ktorých aplikácia je odporučená a overená.
 • Prípadne konzultovať na verejných stránkach.
 • Aplikovať podľa odporučenia.

V niektorej diagnóze nájdete doplňujúce prípravky (sú to odporučené rýchlo spotrebovávané alebo rozširujúce); rozširujúce prípravky sú odkonzultované (s výrobcom Herba Vitalis, odborníkmi s CVI, Rosa Canina, Ekofarm Podskalie) a ďalšími odborníkmi. Odporúčajú vziať si ich najmä pri akútnych stavoch (vhodné po konzultácii s lekárom) do svojho terapeutického portfólia a tak rozšíriť výber „balíčka“ naraz v jednej objednávke.

Všetky Diagnózy, alternatívne terapie a ich liečivky

  • Predmenštruačný syndróm, PMS

   Predmenštruačný syndróm (PMS) je nepríjemnosť, ktorá sa odohráva v ženskom tele a mysli. Raz mesačne (cca 2 t pred menštruáciou) začnú sa „nepriateľské armády“ – estrogén a progesterón – zhromažďovať. S PMS zápasí 1/3 ženskej populácie. Balíček prípravkov odporučených na tlmenie prejavov PMS.

  • Astma, dýchavičnosť

   Astma (asthma), tiež dýchavičnosť sa prejavuje záchvatom dýchavice, ktorá je spôsobená kŕčovým sťahom svalstva prieduškových stien. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti astme.

  • Borelióza (Lymská choroba)

   Lymská (Lymeská) borelióza je infekčné ochorenie prenášané predovšetkým kliešťami (pohryznutím). Pôvodcami ochorenia sú baktérie, takzvané borélie. Balíček prípravkov na zmiernenie prejavov boreliózy.

  • Epilepsia, epileptický záchvat

   Epilepsia, epileptický záchvat je syndróm, ktorým mozog odpovedá na najrozličnejšie chorobné procesy (stavy po úraze mozgu, zmeny látkovej premeny, cievne ochorenie mozgu) alebo je to reakcia len na silné podnety alebo reakcia len na každodenné, bežné podnety. Balíček odporučených prípravkov na zmiernenie príznakov epilepsie.

  • Alergie

   Alergia je nepríjemnosť na koži, dýchacom, črevnom, alebo imunitnom systéme. Alergia a jej prejavy sú rôzne a môžu končiť aj fatálne. Balíček odporučených prípravkov na zmiernenie alergie.

 

 • Rakovina

  Rakovina je ochorenie spôsobené nádorom. Pre zhubný nádor sú charakteristickými prejavmi nekontrolovateľné bujnenia s ničením okolitého tkaniva, vznik metastáz (druhotných rakovinných ložísk) a celkový vplyv na organizmus. Balíček odporučených prípravkov proti rozvoju rakoviny.

 • Raynaudova choroba, bledosť prstov rúk

  Raynaudova choroba – pod týmto pojmom sa rozumie záchvatovitá bledosť prstov rúk, vyvolaná chladom alebo duševným napätím. Balíček odporučených prípravkov proti syndrómu Raynaudovej choroby.

 • Chrípka

  Chrípka je nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré má výrazné príznaky (horúčka, bolesti svalov, kĺbov, hlavy) a neskôr postihuje dýchacie cesty. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti chrípke.

 • Cholesterol vysoký

  Zvýšený cholesterol – hyperlipoproteinémia – HLP – predstavuje skupinu metabolických ochorení hromadného výskytu. HLP sú charakterizované zvýšenými hladinami lipidov a lipoproteinov v plazme. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti cholesterolu.

 • Celiakia, alergia na lepok

  Celiakia – (Herterova – Heubnerova choroba) s vysokou frekvenciou výskytu (1:300 až 1:6000 živo narodených detí). Intolerancia sa vzťahuje na zmes bielkovín obilných zŕn – glutén (lepok). Balíček odporučených prípravkov na miernenie prejavou celiakie.

 • Anémia, chudokrvnosť

  Anémia, tiež chudokrvnoť, málokrvnosť je zníženie koncentrácie nosičov kyslíka v jednotke krvi pod hodnoty zistené ako normálne v určitom veku a podľa pohlavia. Balíček odporučených prípravkov proti anémii.

 • Ekzémy, precitlivelosť pokožky

  Ekzém je najčastejšou kožnou chorobou z precitlivenosti. Ekzémy alebo chorobné zmeny nastávajú spravidla tam, kde sa koža dostáva do styku s látkou, na ktorú je organizmus precitlivený. Balíček odporučených prípravkov na ekzém.

 • Divertikul, vydutina tráviaceho traktu

  Divertikul je slepo sa končiaca vydutina dutého orgánu, ktorá sa môže vyskytovať samostatne alebo viacnásobne v celom priebehu tráviacej rúry. Balíček odporučených prípravkov na zmiernenie dôsledku divertikulu.

 • Srdcovo–cievne choroby (Infarkt myokardu, Kardiovaskulárne choroby)

  Choroby srdca a ciev (najmä kôrnatenie ciev). Inkfart myokardu a kardiovaskulárne choroby. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti srdcovo – cievnym chorobám.

 • Vysoký krvný tlak, hypertenzia

  Chorobne zvýšený krvný tlak môže byť podľa príčin, ktoré sú väčšinou neznáme. Rozoznávame primárne (hypertonická choroba), bežne označované ako vysoký krvný tlak a sekundárne (sekundárna hypertenzia) ako následok ochorenia iných orgánov. Balíček odporučených prípravkov proti vysokému krvnému tlaku.

 • Nespavosť, insomnia

  Nespavosť (insomnia) môže byť rôzneho charakteru podľa toho, či je porušená dĺžka spánku, jeho intezita, rytmus striedania spánku a bdelosti. Nespavosť sa objavuje aj bez zistiteľnej príčiny. Balíček odporučených prípravkov proti nespavosti.

 • Bronchitis, zápal priedušiek

  Bronchitis – zápal priedušiek je definovaný v princípe v dvoch stavoch: prudký zápal a zdĺhavý zápal. Balíček odporučených prípravkov proti zápalu priedušiek – bronchitis.

 • Roztrúsená skleróza

  Roztrúsená skleróza, skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému vyvolané poškodením obalu nervových vlákien, ktoré spôsobuje chronický nedostatok vitálnych látok. Balíček odporučených prípravkov proti rozvoju roztrúsenej sklerózy.

 • Obezita

  Obezita je zmnoženie telesného tukového tkaniva (podkožného a viscerálneho) v dôsledku ukladania nespotrebovanej energie u disponovaných jedincov. Obezita je najbežnejšou nutričnou poruchou súčasnosti. Balíček odporučených prípravkov proti obezite.

 • Bércový vred

  Bércový vred alebo vred predkolenia, možno definovať ako chronický defekt kože charakterizovaný rozpadom tkaniva a jeho odumieraním. Vredy predkolenia môžu mať príčiny žilové, tepnové alebo zmiešané. Balíček odporučených prípravkov na vred predkolenia.

 • Dyspepsia, ťažkosť čreva a žalúdka

  Dyspepsia je súbor ťažkostí vznikajúcich pri poruchách funkcií žalúdka a čriev. Dyspepsia žalúdková – zahrňuje ťažkosti v oblasti hornej časti tráviacej rúry; dyspepsia črevná – zahrňuje ťažkosti v oblasti dolnej časti tráviacej rúry. Balíček odporučených prípravkov na zmiernenie dyspepsie.

 • Impotencia

  Impotencia muža (neschopnosť pohlavného styku) môže byť následkom momentálnej indispozície, ako prejav fyzickej či psychickej vyčerpanosti trvalého charakteru. Balíček odporučených prípravkov proti impotencii.

 • Menopauza, klimaktérium

  Klimaktérium (menopauza), tiež obdobie prechodu, kedy prestávajú dozrievať vajíčka vo vaječníkoch ženy, koniec menštruácie, začiatok menopauzy. Balíček odporučených prípravkov proti prejavom menopauzy.

 • Mononukleóza, opar na ústach

  Mononukleóza, opar na ústach, alebo choroba z bozkávanie je infekčné ochorenie spôsobené herpetickým (oparovým) vírusom EBV (Epstein – Barré Virus). Mononukleóza postihuje najmä mladších jedincov. Balíček odporučených prípravkov na zmiernenie prejavov mononukleózy.

 • Problémy s očami

  Šedý (sivý) očný zákal – katarakta, zelený očný zákal – glaukóm, zápaly očných spojiviek alebo očný jačmeň sú významné nepríjemnosti v dôležitom orgáne tela. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti ťažkostiam s očami.

 • Arterioskleróza, ateroskleróza

  Arterioskleróza je chronické degeneratívne ochorenie tepien systémového krvného riečiska. Arterioskleróza postupne spôsobuje zužovanie, až uzáver prierezu postihnutých artérií. Balíček odporučených prípravkov proti arterioskleróze.

 • Obličkové problémy, obličkové kamene

  Obličky pracujú ako telový filter, ktorý náš organizmus chráni pred najrôznejšími jedmi a nežiadúcimi látkami. Pokiaľ je týchto látok v tele príliš mnoho, obličky začínajú sa „búriť“ a snažia sa nám odkázať, aby sme ich viacej nezaťažovali. Pomôžte obličkám balíčkom na alternatívnu terapiu.

 • Zápcha, nepriechodnosť čriev

  Zápcha (obstipácia) sa vyskytuje v akútnej alebo chronickej podobe. Záocha náhle sa zjavuje pri nepriechodnosti čreva (spravidla spolu so zastavením vetrov, vracaním a kolikovými bolesťami). Zápcha chronicky sa vyskytuje pri čiastočných prekážkach v čreve alebo zápalových procesoch aj pri poruchách motility čreva. Balíček odporučených prípravkov proti zápche.

 • Kandidóza, Candida, plesne

  Kandidóza je choroba kože a slizníc, vyvolaná kvasinkovými hubami, ktoré za normálnych okolností žijú v ústnej dutine, črevách, pošve, ale aj na koži.Kandidóza sa zjavuje na koži zvyčajne v hĺbke záhybov tela. Balíček odporučených prípravkov proti kandidóze.

 • Afty, vriedky v ústach

  Afty sú drobné vriedky v ústach. Sklon ku aftám je pravdepodobne podmienený geneticky a bezprostredne súvisí s celkovým oslabením imunitného systému (IS). Balíček odporučených prípravkov proti aftám.

 • Chronická únava

  Chronický únavový syndróm, jednoducho únava (CHUS) poznáte z osobnej skúsenosti. Všeobecne platná teória únavy však nie je známa. Organizmus pracuje na kyslíkový a metabolický dlh. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti chronickej únave.

 • Mozog

  Mozog a jeho poškodenie (degenerácia) môže byť spôsobené degeneratívnymi zmami na úrovni nervových buniek, cievneho pôvodu, pri pokročilej arterioskleróze, pri poškodení krvného zásobenia mozgu a pre inú príčinu – úraz, nádor, infarkt, embolizácia z iného riečišťa a pod. Balíček odporučených prípravkov na udržanie mozgu v kondícii.

 • Imunitné ťažkosti, strata imunity, znížená imunita

  Imunita je odolnosť organizmu proti určitej infekcií, alebo schopnosť organizmu rozoznať „svoje“ od „cudzieho“ a pomocou bielych krviniek (lymfocyty, makrofágy) a protilátok (imunoglobulíny) tieto „cudzie“ lokalizovať a zničiť. Balíček prípravkov na posilnenie imunity organizmu.

 • Malnutrícia, nedostatočná výživa

  Malnutrícia je vlastne nedostatočná výživa (vitamínov a stavebných látok). Pri krátkom trvaní jej následky sú vratné (reverzibilné). Pri dlhom trvaní vedie ku telesnému chradnutiu, prudkému schudnutiu, celkovej ochablosti a strate síl (kachexií) až smrti. Balíček odporučených prípravkov na zmiernenie malnutrície.

 • Alzheimerova choroba – ACH

  Alzheimerova choroba sa nazýva tiež aj choroba „predčasného starnutia”. Alzheimerova choroba je najrozšírenejšia forma stareckej demencie vo svete. Balíček prípravkov na pomoc v boji s Alzheimerovou chorobou.

 • Parkinsonova choroba

  Parkinsonova choroba je ochorenie nervového systému, bazálnych ganglií v mozgu. Parkinsonova choroba má progresívny priebeh a zreteľne skracuje čas dožitia postihnutých osôb. Balíček odporučených prípravkov proti rozvoju Parkinsonovej choroby.

 • Lymfoedém, nepriechodnosť lymfatického systému

  Lymfoedém predstavuje opuch z nahromadenia lymfy pri nepriechodnosti (obštrukcií) lymfatických ciest. Opuchy sú signálom, že s našim organizmom nie je niečo v poriadku. Balíček odporučených prípravkov proti lymfoedému.

 • Plesne, mykóza

  Plesne (mykózy) sú ochorenia spôsobené hubami (plesne, kvasinky). Miestna mykóza, najmä kožná (dermatomykóza), resp. slizničná, patria ku veľmi častým ochoreniam. Balíček odporučených prípravkov proti plesniam.

 • Dna, bolesť v kĺboch

  Dna je choroba látkovej premeny. Pri dne sa v tele vytvára nadmiera kyseliny močovej, ktorej kryštáliky sa ukladajú v puzdrách malých kĺbov. Dna spôsobuje dráždenie a zápalové procesy, sprevádzané výraznou bolestivosťou. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti dne.

 • Angína, zápal hltana

  Angína je prudký zápal lymfatického (miazgového) kruhu hltana. Angína môže postihnúť jednotlivé časti okruhu alebo všetky mandle súčasne. Balíček odporučených prípravkov proti angíne.

 • Depresia, ochorenie duše

  Depresia – psychogénne ochorenie človeka. Človek s touto chorobou má predispozíciu „špirálového myslenia“ a zamotáva sa do svojich vlastných problémov, názorov na okolie a nenachádza pre neho prijateľné riešenie. Depresia je spojená s prvotnou poruchou vzťahu ku sebe samému a medziľudských vzťahov vôbec. Balíček odporučených prípravkov na potlačenie depresie.

 • Senilita, demencia

  Senilita známa tiež pod pojmom senilná alebo paralytická demencia. Má chronicky progresívny charakter s globálnymi psychickými poruchami a celkovou degeneráciou osobnosti. Balíček odporučených prípravkov proti rozvoju senility.

 • Herpes

  Nepríjemnosť spojená s chorobnými zmenami na koži a slizniciach…

 • Hemoroidy, zlatá žila

  Hemoroidy – sú uzlovité rozšíreniny žíl v dolnom úseku konečníka. Hemoroidy delíme v princípe na vonkajšie hemoroidy a vnútorné hemoroidy. Balíček odporučených prípravkov proti hemoroidom.

 • Prostata

  Prostata je predstojná žľaza, za normálnych okolností veľkosti vlašského orecha. Prostata obklopuje močovú trubicu (v časti z močového mechúra do penisu). Prostata je nepárový žľazový orgán. Zväčšenie prostaty až rakovina prostaty. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti ťažkostiam s prostatou.

 • Artritída, bolesť kĺbov

  Artritída, chorobná bolesť kĺbov. V medicíne je známych viac ako 100 druhov artritídy, pričom všetky predstavujú poruchu či zápal kĺbov. Balíček prípravkov proti artritíde.

 • Hepatitída (Hepatitis), príznak: Žltačka

  Hepatitída (Hepatitis), prejavuje sa ako žltačka, je spojená so skupinou chorôb pečene. Akútna a chronická hepatitída, vírusová hepatitída A a B. Balíček odporučených prípravkov proti hepatitis.

 • Kŕčové žily, varixy, chronické žilové ochorenie

  Kŕčové žily (varixy) je časté ochorenie (10% mužov a 20% žien našej populácie). Kŕčové žily sú vakovito rozšírené, vinuté, povrchové žily najviac na nohách. Laický výraz kŕčove žily v lekárskej terminológii chronické žilové ochorenie a chronická žilová nedostatočnosť. Balíček odporučených prípravkov proti žilovým chorobám.

 • Migréna, výrazná bolesť hlavy

  Migréna, alebo veľká, až neznesiteľná bolesť hlavy. Migrénu môže spustiť stres, určité potraviny, lieky, hormonálna zmena, porucha trávenia a pod. Migrénou trpia viac ženy a môže byť aj dedičná. Balíček odporučených prípravkov proti tlmeniu migrény.

 • Osteoporóza, rednutie kostí

  Osteoporóza je nepríjemnosť s rednutím kostnej hmoty. Osteoporóze sa preto hovorí aj tichý zlodej kostí. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti osteoporóze.

 • Rakovina hrubého čreva a konečníka

  Riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka je až o tretinu vyššie u osôb, ktoré pravidelne konzumujú viacej ako dve porcie červeného mäsa alebo spracovaného mäsa denne v porovnaní s tými, ktorí zjedia menej než jednu porciu týždenne. Práve rakovina hrubého čreva a konečníka je jednou z najčastejších foriem rakoviny v rozvinutých krajinách. Balíček odporučených prípravkov na tlmenie rakoviny hrubého čreva a konečníka.

 • Cukrovka, diabetes melitus

  Cukrovka, diabetes mellitus je choroba látkovej premeny s prvotnou poruchou metabolizmu cukrov. Ľudový názov cukrovky je úplavica cukrová. Cukrovka je masová choroba. Balíček odporučených prípravkov na úpravu cukrovky.

 • Crohnová choroba, tráviaci systém

  Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie s fázami aktivity a remisie. Crohnova choroba postihuje celý tráviaci systém (ústa – konečník). Crohnova choroby môže mať však aj prejavy mimo zažívacieho traktu. Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti Crohnovej chorobe.

 • Akné, hnisavé vriedky

  Akné je ochorenie charakterizované zápalom vlasového koreňa spojeného so zamedzením vylučovania (retenciou) mazu. Akné sa prejavuje najmä na tvári, hrudi a chrbte. Balíček odporučených prípravkov na potlačenie akné.