1 Čakry – úvod

Čakry – úvod ku téme

Staré texty a literatúra, ktoré študujú čakry, sa zmieňujú o siedmych základných čakrách a asi štyridsiatich čakrách vedľajších. Avšak podľa posledných výskumov by malo byť hlavných čakier dokonca dvanásť. Nechajme túto matematiku zatiaľ bokom a poďme ku jadru témy.cakry-uvod-1391_jpg_290x600_q85

Čo to však sú čakry?

Čakry sú “energetické lieviky”, ktoré sú napojené malými energetickými kanálikmi, ktoré vedú ku chrbtici na najdôležitější energetický kanál – nazývanýSušumna. Tento kanál spojuje čakry a prechádza chrbticou až ku temenu hlavy. Vlastné sídlo majú čakry v éterickom vibračnom poli. Podobajú se lievikovitým kvetným kalichom s rozdielnym počtom „okvetných lístkov“. Vo východnej tradícii sú často označované akolotosové kvety. Rozdelenie kvetov na jednotlivé lístky znázorňuje kanáliky energie – nádí, ktorými energia prúdi do čakier a ktorými je vedená ďalej do vibračných polí. Ich počet je od štyroch takýchto kanálikov u prvej čakry až do tisíc kanálikov siedmej čakry na temene hlavy.

Čakry sú v neustálom rotačnom (otáčavom) pohybe. Tejto svojej vlastnosti vďačí za svoje pomenovanie – čakra (v sanskrte znamená koleso). Otáčanie spôsobuje vťahovanie energie do vnútra čakier. Ak sa zmení zmysel otáčania, energia prúdi z čakier von. Jednotlivé čakry sa otáčajú doľava alebo doprava. V tom tiež môžeme rozpoznať protichodný princíp u muža a ženy. Čakry, ktoré sa u muža otáčajú doprava (druhý obrázok), u ženy sa otáčajú doľava (tretí obrázok). Každé otáčanie doprava je väčšinový výraz mužskej kvality, podľa východných učení podstatyjang, znamenajúci vôľu a aktivitu. Vo svojom negativnom vyjadrení však tiež agresivitu a násilie. Každé otáčanie doľava je podstaty jin (ženská kvalita), ktorá vyjadruje prístupnosť a pasivitu, v negatívnom vyjadrení slabosť. Smer otáčania sa mení od čakry ku čakre. Prvá, základná čakra sa u muža otáča doprava (aktívne vlastnosti centra – v zmysle dobývania a vládnutia v materiálnej a sexuálnej sfére), u ženy doľava (prístupnosť pre oživujúcu a plodiacu silu Zeme, ktorá touto čakrou prúdi). Druhá čakra má smer otáčania opačný. U muža je to doľava a u ženy doprava. A tak to ide stále ďalej, pravo točivosť sa strieda s ľavo točivosťou a tvarujú muža a ženu rozdielnym spôsobom (pozri ilustračné obrázky).

Čakry väčšiny ľudí majú priemer asi 10 cm. V každom centre energie sú vibrácie všetkých farieb. Jedna farba však vždy dominuje. Pri rozvoji človeka sa čakry rozširujú a frekvencie vibrácií sa zvyšujú. Tiež farby čakier sú potom jasnejšie a žiarivejšie. Veľkosť a kmitočet vibrácií čakier určujú množstvo a kvalitu energií, ktoré sú prijímané zo zdrojov rôzneho druhu. Tieto energie môžu byť z kozmu, z hviezd, z prírody, zo žiarenia všetkých vecí a bytostí v našom okolí, z našich vibračných polí, ale tiež z neprejaveného prazákladu všetkého bytia a sú privádzané ku čakrám čiastočne kanálikmi nádí, čiastočne prúdia do čakier priamo. Dve najdôležitejšie a základné formy energie sú prijímané základnou čakrou a čakrou temena hlavy. Medzi týmito dvoma čakrami je kanál Sušumna, na ktorý sú napojené pomocou “kvetinových stoniek”. Tadiaľ sú tiež “napájané” všetky ostatné čakry. Práve Sušumnoustúpa tzv. “hadia” sila, nazvaná kundalini. Táto sila ako had vyčkáva stočená na spodnom konci chrbtice. Jej vstupnou bránou je základná čakra. Kundalinipredstavuje kozmickú energiu tvorenia, ktorá je nazývaná v indickom učení tiež Šakti, alebo ženská forma vyjadrenia Boha. Tento pôsobiaci aspekt božského bytia vyvolává všetky prejavy tvorenia. U väčšiny ľudí prúdi sila kundalini Sušumnou len veľmi slabo. S rozvojom vedomia človeka sa stále viac prebúdza a stúpa týmto kanálikom v chrbtici. Pri tom aktivuje jednotlivé čakry. Samotná aktivácia spôsobí otváranie čakier a zvyšovanie ich frekvencií. Vibrácia energií, ktorými síla kundalini zásobuje čakry, umožní človeku postupné rozvinutie všetkých schopností a síl, činných v rôznych energetických a materiálnych rovinách. Každá čakra vyžaduje od kundalini inú frekvenciu energie a tak dochádza pri stúpaní kundaliniku transformácii energie tak, aby vibrácia energie zodpovedala úlohám každej čakry. Tieto vibrácie sú v základnej čakre najnižšie a v čakre temena hlavy najvyššie. Energie transformovaných vibrácií sú však vedené ďalej do rôznych vibračných polí alebo do fyzického tela. Potom môžu byť vnímané ako pocity, myšlienky a fyzické vnemy. Podľa východných náuk existuje vedľa energie kundalini ešte jedna ďalšia sila, ktorá prúdi kanálom Sušumny chrbticou ku jednotlivým čakrám. Je to energia čistého, božského bytia. Vstupuje čakrou temena hlavy a spôsobuje, že človek na všetkých úrovniach života poznává neprejavený aspekt božského bytia ako nemenný a všetko prestupujúci prazáklad každej existencie. Táto energia sa v indickej tradícii nazývá Šiva a pôsobí najmä na odstraňovanie blokád v čakrách. Je veľkým “ničiteľom nevedomosti” a už len jej prítomnosťou začína prebiehať transformácia ku božstvu.

Okrem energetického kanála Sušumny existujú ešte ďalšie dva dôležité kanály energie, v sanskrte nazývanéIda a Pingala. Pingala funguje ako nositeľ slnečnej energie (je plná žiary a podnetov). Tento kanál začíná vpravo od základnej čakry a končí v hornej časti pravej nosnej dierky. Ida je nositeľom chladivej a ukľudňujúcej energie mesačnej. Tento kanál začíná vľavo od základnej čakry a končí v ľavej nosnej dierke. Od základnej čakry až ku nosu sa Ida a Pingalaobtáčajú okolo kanála Sušumny. Tieto kanály sú schopné tiež prijímať prostredníctvom dýchania pránu(životnú energiu) priamo zo vzduchu a pri výdychu nás zbavovať nežiadúcich, jedovatých “látok”.

Čakry sú tiež zásobované energiou aj z veľkého počtu ďalších nádí z vedľajších čakier a z vibračných polí. Z okolia čakry prijímajú priamo tie vibrácie, ktoré momentálne zodpovedajú ich frekvenciám. Tak nás spájajú svojimi rôznymi funkciami s dianím v našom okolí a slúžia ako “antény” pre celý frekvenčný rozsah energie. Čakry sú bránami, ktoré nás spájajú s neohraničeným svetom jemnejších energií.

Zdrojová literatúra:
Sharamon, Sh., Baginski, B. J.: Základní kniha o čakrách
Lübeck, W.: Základní kniha o auře