Pšenica obyčajná

Pšenice setá, Triticum aestivum L., –

Počas 10000 rokov pestovania pšenice v princípe na všetkých kontinentoch (okrem Arktídy a Antarktídy, vyjmúc laboratórne výskumy) sa zaradila medzi najdôležitejšie obilniny sveta. Biotechnologické možnosti genetického vylepšenia pšenice závisia na efektívnom apsenica-obycajna-1172_jpg_290x600_q85reprodukovateľnom in vitro regeneračnom systéme. Mnohé druhy pšenice sa vyvinuli ľudským zásahom do kultivácie. Táto rozmanitosť vedie k mnohým nedorozumeniam pomenovanie pšenice. Genetická a morfologická charakteristika pšenice ovplyvňuje ich klasifikáciu a tieto v bežnom použití dávajú pšenici najčastejšie botanické názvy. Botanici z obdobia klasicizmu (Columellus )a herbáre šestnásteho a sedemnásteho storočia, rozdeľovali pšenice do dvoch skupín a to Triticum (voľne mlátená pšenica) a Zea – lúpaná (“špaldová’) pšenica. Rozvoj modernej klasifikácie závisí od objavu v roku 1920 a to, že pšenica bola rozdelená d o 3 úrovní. Hoci rad uznávaných druhov pšenice bol stabilizovaný od roku 1930, dnes sa vedú diskusie, že by pšenice mali byť uznané na úrovni druhov (tradičný prístup) a/alebo na úrovni genetického prístupu.psenica-obycajna-1171_jpg_290x600_q85

Špaldová pšenica: Približne 1% populácie zápasí s ťažkosťou, zvanou celiakia. Je to chorobný stav, ktorý je spôsobený nežiaducou reakciou imunitného systému na gliadín, glutén proteín, nachádzajúci sa v pšenici. Po prijatí gliadinu (enzým tkanivová transglutamináza sa priamo zúčastňuje na patogenéze celiakálnej sprue) imunitný systém negatívne reaguje sa črevné tkanivo a spôsobuje zápalovú reakciu. Tá vedie k splošteniu sliznice tenkého čreva, ktorá zasa narúša vstrebávanie živín. Jedinou účinnou liečbou je celoživotná dieta bez lepku. Aj keď choroba je spôsobená reakciou napšeničnej bielkoviny, nie je to isté, ako alergie napšenicu. Pšenica špalda (triticum spelta) pre potravinárske spracovanie musí sa najskôr vylúpať z viac vrstvových šupkovitých obalov. Po prečistení sa dá použiť na ďalšie potravinárske spracovanie a to mletie, klíčenie, varenie. Zrno pšenice špaldy obsahuje vzácne mastné kyseliny a rozpustné vitamíny.

Upozornenie: Táto stať nie je zďaleka vyčerpávajúcou štúdiou o pšenici, odporúčame preto čitateľom študovať širší záber na nete.

Aplikácia rastliny pšenica obyčajná je v doplnku zdravej výživy Spirulina Chlorella a pôde pre pestovaniePečiarky záhradnej. Špaldová pšenica je dôležitá pri diagnóze Celiakia.