Lesklokôrovka obyčajná (Ganoderma, Reiši)

Lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum (Leyss.ex Fr.) P.Karst., syn.: Polyporus lucidus (Leyss.) ex Fr., Lingzhi, (Reishi, Rei-shi, Reiši, Ling Zhi)

Výskyt: Lesklokôrovka obyčajná rastie v lete a v jeseni na živom i odumretom dreve listnatých aj ihličnatých stromov. Je rozšírená takmer na celej Zemi. Zapríčiňuje belavú, avšak nie veľmi intenzívnu hnilobu dreva. Pre praktických hubárov je bezvýznamná, lebo je nejedlá. Ganoderma lucidum požíva špeciálnu úctu v Ázii, kde bola použitá a popísaná ako liečivá huba vtradičnej čínskej medicíne pred viac ako 4500 rokmi; je to jedna z najstarších známych húb, ktolesklokorovka-obycajna-727_JPG_290x600_q85rá sa používa v lekárstve. V rodine Ganoderma je popísaných viac ako 200 druhov húb, ktoré sú dobré pre naše zdravie, avšak z týchto len 6 druhov má obzvlášť vysoký terapeutický efekt a sú použité vo výťažku Reishi Gano (v literatúre preklad – zjednotenie) a sú toPeacock Gano, Kimshen Gano, Liver Gano, Brain Gano, Ruyl Gano a Heart Gano.

Rastie: Od mája do októbra, vyrastá z koreňov a pňov listnáčov, vzácne i ihličňanov.

Uplatnenie: Ganoderma je názov odvodený z gréckehoganosi (γανος), čo v preklade znamená „jas, lesk“, alebo „svieti“ a dermis (δερμα) „koža“, zatiaľ čo epiteton lucidum v latine
má význam pre pojem „svieti“. Iný japonský názov je mannentake, znamenajúce „10 000 rokov húb“. Existuje niekoľko druhov Lingzhi, je vedecky známe, že druhovoGanoderma lucidum je zložité a mykológovia stále skúmajú rozdiely medzi druhmi. Ganoderma lucidumsa všeobecne vyskytuje v dvoch formách rastu, jedna nájdená v Severnej Amerike (sú pomerne veľké, majú len malú alebo žiadnu stonku), zatiaľ čo druhá je menšia a má dlhú, úzku stonky a našla sa hlavne v trópoch. Avšak existuje mnoho iných, podobných druhov. Lingzhi má protinádorový, imunomodulačný a immunoterapeutickú účinnosť, ktoré podporujú aj štúdie o polysacharidoch, terpénoch a ďalších bioaktívnych látkach izolovaných zlesklokorovka-obycajna-1154_jpg_290x600_q85 tela a mycélia tejto huby. Bolo tiež zistené, že je účinná na zníženie krvného tlaku (inhibícia angiotenzínu – konvertujúceho enzýmu), cholesterolu a cukru v krvi. Laboratórne štúdie ukázali aj protineoplastické účinky a účinky proti niektorým typom rakoviny. Na modeloch ganodermybolo ukázané, že je funkčná na prevenciu rakovinových metastáz, s porovnateľnou účinnosťou húb Shiitake.Ganoderma údajne pôsobí aj ako antivírus na HSV-1, HSV-2, chrípkový vírus a ďalšie. Ganoderma má priamo protimikrobiálne vlastnosti na Aspergillus niger, Bacillus cereus, Candida albicans a Escherichia coli. Pomáha aj pri regulácii nadmernej hmotnosti organizmu. V Japonsku je v súčasnej dobe Ganoderma odporúčaná lekármi k liečeniu viac ako dvadsiatich cho rôb a rôznych zdravotných problémov, vrátane migrény a bolestí hlavy, hypertenzie, bronchitídy, astma bronchiale, artritídy, anorexie, gastritídy, hemoroidov, diabetu, hypercholesterolemie, nefritídy (choroba tkaniva obličiek), dysmenorey (bolestivá menštruácia), hepatitídy typu B, leukopénie (zníženie počtu bielych krviniek – leukocytov pod úroveň 4000 leukocytov/1 ml krvi), kardiovaskulárnych problémov, rôznych typov karcinómov a akútnej myeloblastickej leukémie (AML – nedostatočná činnosť kostnej drene).

Zaujímavosť: Cisárska huba Reishi alebo Lingzhi sa v kánone čínskej tradič nej medicíny dodnes nachádza na prvom mieste všetkých známych liečiv, čo jasne hovorí o jej význame pre zdravie. Keďže jej liečivé vlastnosti potvrdil aj moderný výskum, stala sa vyhľadávaným prírodným liečivom. V čínskej medicíne ju považujú za symbol dlhovekosti, božskosti a šťastia – pokiaľ chápeme zdravie a harmóniu orgánov ako jeden z najdôležitejších aspektov šťastia.

Aplikácia huby Leskokôrovka obyčajná – Ganoderma, Reiši sa v súčasnosti v portfóliu lesklokorovka-obycajna-1155_jpg_290x600_q85ponúkaných výrobkov na stránkach Slniečková nenachádza. Pozrite prosím na bylinky Skorocel, Ihlica tŕnistá, Chlorella riasa a ďalšie, u ktorých nájdete podobné vlastnosti ako u Vami hľadanej bylinky. V prípade, že máte záujem vzájomne konzultovať, napíšte nám cez kontaktný formulár. Určite Vám s radosťou a v krátkom čase pomôžeme.