Jaseň štíhly

Jasan ztepilý, Fraxinus excelsior L.

Výskyt: Jaseň štíhly je listnatý strom s výškou 30 (40) m a maximálnou hrúbkou kmeňa do 1,5 m, ktorý taktiež patrí do skupiny tzv. cenných listnáčov. V zlých ekologických podmienkach môže byť tiež krovitého vzrastu. Okrem lesných porastov často rastie na ich okrajoch, v alejach a obytných štvrtiach ako okrasná drevina. Darí sa mu na vlhkých a podmáčaných pôdach,jasen-stihly-2101_jpg_290x600_q85bohatých na minerálne látky. Neznáša však stojacu vodu. Je indikátorom najkvalitnejších pôdnych stanovíšť. Rastie od nížin po horské polohy. Koreňový systém je kolový s bohato rozvetvenými postrannými koreňmi. V mladom veku vyžaduje tieň, v dospelosti je naopak svetlomilnou drevinou. Je citlivý na klimatické výkyvy, zvlášť na neskoré mrazy. Momentálne zastúpenie jaseňa štíhleho v lesoch Slovenska je približne 1,42 % (rok 2013).

Uplatnenie: Drevo jaseňa je pevné a tvrdé. Patrí medzi najpružnejšie a najhúževnatejšie dreviny. Dobre sa opracováva aj povrchovo upravuje. Jaseňové drevo patrí k priemyselne významným drevinám, aj keď má v našich lesoch pomerne nízke zastúpenie. Jeho spracovanie ovplyvňuje najmä fakt, že je mimoriadne citlivou drevinou na prirodzené sušenie s veľkou náchylnosťou na tvorbu výsušných trhlín. Najkvalitnejšie sortimenty sa využívajú na výrobu krájaných dýh pre dyhovanie veľkoplošných materiálov. Z jaseňového dreva sa vyrába nábytok, lepené drevo nachádzame v interiérových výrobkoch (schodiská, zábradlia, obklady podláh, interiérových aj exteriérových). Dobré mechanické vlastnosti ho predurčujú pre výrobu športovýcjasen-stihly-2100_jpg_290x600_q85 h potrieb (gymnastické bradlá, sánky), ale tiež na výrobu násad ručných nástrojov, konštrukčné prvky rebríkov, paličky pre bicie hudobné nástroje, ale tiež pre unikátne výrobky z vrstveného dreva. V liečiteľstve sa aplikovala najmä jaseňová kôra, bol známy už v staroveku. Používala sa namiesto chinínu pri horúčkových ochoreniach a proti zápalom.

Zaujímavosť: Naši predkovia verili, že do jaseňov neudierajú blesky a sadili ich preto aj pred svoje domy, aby ich takto ochránili od Perúna. Takýchto ochrancov môžete ešte aj dnes objaviť v okolí horskej osady Ambrušovce. Stoja obklopení tichom pri ruinách dávno zaniknutých domov.

Aplikácia extraktu stromu jaseňa je v dúhovom elixíreVitador.