Objektivizácia zdravotného stavu QRMA

Chcete vedieť aký je Váš zdravotný stav? Využite naše zariadenie na zmeranie Vášho aktuálneho zdravotného stavu pomocou

Quantum Resonance Magnetic Analyzer:

 • bezpečné a rýchle meranie (na princípe magnetickej rezonancie)
 • získate celkový obraz zdravotného stavu
 • šetríte čas i peniaze (výsledky Vám môžu slúžiť ako preventívna informácia o stave rôznych objektivizacia-zdravotneho-stavu-1986_jpg_290x600_q85orgánov v tele (pozri nižšie), či máte prekyslený organizmus, v akom stave je Váš imunitný systém a ďalšie infomácie)
 • znížite si riziko neskorého odhalenia vážnych zdravotných ťažkostí (ako je rakovina, cievne problémy…)
 • vykonáme celkovú analýzu a navrhneme možné riešenie
 • zabezpečíme konzultáciu so špecialistom.

Vyhodnotíme 26 orgánových systémov, spolu 179 výsledkov:

 1. Srdcovo – cievna sústava – hustota krvi, cholesterol, tuk v krvi, elasticity ciev, prietok krvi v mozgu, tlak a ďalšie parametre
 2. Žalúdok a črevá – vstrebávanie v žalúdku, tenkom čreve, pohyb tenkého čreva a ďalšie parametre
 3. Pečeň – nutnosť detoxikácie, vylučovanie žlče, ztukovatenie pečene a ďalšie parametre
 4. Žlčník – žlčové kyseliny, bilirubín a ďalšie parametre
 5. Pankreas – hormóny pankreasu a ďalšie parametre
 6. Obličky bielkoviny, dusík v moči, kyselina močová a ďalšie parametre
 7. Pľúca – celková a vitálna kapacita, obsah kyslíka v arteriálnej krvi a ďalšie parametre
 8. Mozog a nervy – prekrvenie mozgového tkaniva, index pamäti, ateroskleróza v mozgových cievach a ďalšie parametre
 9. Dolné končatiny – ukazovateľ ciev končatín a ďalšie parametre
 10. Hustota kostí – miera straty vápnika, stupeň rednutia kostí, obsah minerálov a ďalšie parametre
 11. Reumatické choroby kostí – reumatizmus, osteoporéza a ďalšie parametre
 12. Glukóza – index sekrécie inzulínu, hladina glukózy v krvi a v moči a ďalšie parametre
 13. Fyzický a duševný stav – hodnota pH, nedostatok vody a ďalšie parametre
 14. Jedy a toxíny – elektromagnetický smog, hubové toxíny a ďalšie parametre
 15. Stopové prvky – obsah minerálov a vitamínov a ďalšie parametre
 16. Ťažké kovy – obsah olova, kadmia, arzénu, ortuti a ďalšie parametre
 17. Aminokyseliny – esenciálne a ďalšie parametre
 18. Endokrinný systém – štítna žľaza, nadobličky, hypofýza, epifýza, prostata (muži), sexuálna potencia a ďalšie parametre
 19. Imunitný systém – lymfatické uzliny, črevná imunita, dýchacie cesty a ďalšie parametre
 20. Gynekológia – index zápalu pošvy, malej panvy, vajcovody, kŕčok maternice, cysty a ďalšie parametre
 21. Pokožka – index voľných radikálov, kolagénu, vlhkosti, melanínu v pokožke a ďalšie parametre
 22. Prsia – index zápalu prsníkov, zväčšenie mliečnych žliaz a ďalšie parametre
 23. Alergény a chemické látky – hľadanie v organizme
 24. Oči – opuchy, aktivita očných buniek a ďalšie parametre
 25. Obezita – látková premena tuku, syndróm spánkového apnoe, schopnosť tolerancie voči obezite a ďalšie parametre
 26. Cudzopasníci a parazity – identifikácia v organizme.

Quantum Resonance Magnetic Analyzer je teda zariadenie na posúdenie zdravotného stavu. Využíva princípu magnetickej rezonancie a umožňuje zmerať aktuálny zdravotný stav v princípe komplexne. Meranie je bezpečné a rýchle (jedno meranie trvá cca 30 minút vrátane posúdenia zdravotného stavu). Na základe vyhlásenia výrobcu sa zariadenie nepovažuje za zdravotnícku pomôcku. Výsledky testov slúžia pre referenčné účely, nemajú charakter diagnostickej hodnoty, ale určite pomôže sa orientovať vo Vašom zdravotnom stave a čo je najdôležitejšie – preventívne sa o seba starať.

Ľudské telo je zložené z veľkého množstvá buniek. V priebehu delenia a rastu bunky jej nabité elementárne častice v jadre (tvoriace stavebný prvok molekúl, z ktorých je tvorená bunka) a elektróny mimo jadra bunky sú v neustálom pohybe a tým neustále vyžarujú elektromagnetické vlnenie. Elektromagnetické vlny vychádzajúce z ľudského tela presne indikujú jeho stav: zobrazujú rozdielny vzor keď je človek zdravý, chorý alebo má oslabené zdravie. Podľa kvantovej medicíny príčina chorôb spočíva v zmene rotácie a smeru pohybu elektrónov umiestnených mimo atómové jadro a to zmení funkciu atómov, z nich tvorených molekúl, buniek a nakoniec z nich zložených orgánov. Vzhľadom k tomu, že častica elektrónu je elektromagneticky nabitá, tak v prípade zmeny jej rotácie a smeru pohybu sa zmení aj elektromagnetické vlnenie samotného atómu. Vykazovaná hodnota tejto zmeny, vyvolanej ochorením (alebo zmenou fyzického stavu v dôsledku nesprávnej životosprávy, únavy, stresu a ďalších negatívnych emócii) je veľmi nízka. Prístroj zosilní namerané hodnoty a tie porovná so spektrom hodnôt uložených v prístroji (zohľadňuje vek, váhu, pohlavie osôb). Výsledné hodnoty ukazujú povahu a závažnosť problému.

Kto nemôže využiť meranie (kontraindikácie merania):osoby s kardiostimulátorom, deti do 10 rokov a tehotné ženy

Cena: 30 € / osoba; skupinová (rodinná) zľava: minimálne tri osoby cena 25 €/ osoba

Dostupnosť merania a výkladu: meranie sa uskutočňuje v Žiline, spravidla na ul. Alexandra Rudnaya (pri VURAL a.s.), objednanie e-mailom (b.maixnerova@yahoo.com) alebo telefonicky (0911 632 882, 0915 911 528 – Ing. Blanka Maixnerová); do vzdialenosti 30 km od Žiliny je možné vycestovať, ak budú minimálne tri testované osoby a bude zabezpečená čistá a tichá miestnosť.

Pod čiarou (FH) …

Magnetická rezonancia (MR) je jedným z mnohých fyzikálnych javov, objavených v posledných desaťročiach, ktorého význam v poslednom čase stúpol vďaka jeho rozšíreniu do viacerých oblastí života. Do povedomia širokej verejnosti sa dostala najmä využitím v medicíne, kde tento fyzikálny princíp využívajú prístroje na zobrazovanie chorobných zmien v ľudskom tele.

V súčasnosti poznáme viac druhov magnetickej rezonancie (MR), či už magnetických momentov elektrónov (elektrónová paramagnetická, elektrická, cyklotrónová, ferimagnetická, feromagnetická, antiferomagnetická, akustická paramagnetická, spin – vlnová rezonancia a iné), alebo magnetických momentov jadra atómu (jadrová magnetická rezonancia, kvadrupólová rezonancia, γ – rezonancia, dvojná magnetická rezonancia a iné). MR sa využíva vo fyzikálnom, chemickom a biologickom výskume

Jav magnetickej rezonancie

Správanie sa častice s magnetickým momentom v stave rezonancie popisujú zložité matematicko – fyzikálne rovnice (vlastnosti rotujúcej sústavy, rovnice netlmeného harmonického pohybu a pod.). Zjednodušene možno jav magnetickej rezonancie vysvetliť na príklade elektrónovej paramagnetickej rezonancie. Vychádzajúc z planetárneho modelu atómu, elektrón obiehajúci okolo jadra vytvára vo svojom okolí magnetické pole, teda má orbitálny magnetický moment. Správanie sa častice vytvárajúcej svojim pohybom magnetický moment možno prirovnať ku správaniu sa telesa rotujúceho okolo svojej osi (gyroskopu), ktoré má moment hybnosti, v gravitačnom poli. Prirovnanie pomáha preklenúť bariéru v pochopení správania sa mikročastice (riadi sa zákonmi kvantovej mechaniky), použijúc opis správania sa dobre známeho telesa z makrosveta (napr. detská hračka vlk :-).